Stalia är en effektiv partner som förser svensk verkstads- och byggindustri med stål- och metallprodukter av olika slag. Vi har kontakter med alla de ledande stålverken i Europa och kompetens att välja den optimala produkten i varje enskilt fall.

Vi har en väl fungerande logistik för att lagerhålla, bearbeta och leverera materialet på ett kostnadseffektivt sätt. Vi är en aktör som prioriterar en god relation med varje enskild kund.