Balk

balkFinns i tre olka profiler, ssom H, I och U. Alla dessa profiler anvnds ofta i brande konstruktioner.

 

H-balk finns i tre olika utfranden; HEA, HEB och ven HEM (inte lika vanlig). Tvrsnittet i denna profil ser ut som ett H drav namnet.

 

I-balk nmns som IPE, denna profil har ett tvrsnitt som liknar ett I drav namnet. I-balken har ett smalare och hgre liv n exempelvis H-balken.

 

U-balk finns i tv utfrande UNP (en ldre standard) och UPE (nyare standard samt med parallella flnsar) . U-balkens tvrsnitt liknar ett U, drav namnet.