Balk

balkFinns i tre olka profiler, såsom H, I och U. Alla dessa profiler används ofta i bärande konstruktioner.

 

H-balk finns i tre olika utföranden; HEA, HEB och även HEM (inte lika vanlig). Tvärsnittet i denna profil ser ut som ett H därav namnet.

 

I-balk nämns som IPE, denna profil har ett tvärsnitt som liknar ett I därav namnet. I-balken har ett smalare och högre liv än exempelvis H-balken.

 

U-balk finns i två utförande UNP (en äldre standard) och UPE (nyare standard samt med parallella flänsar) . U-balkens tvärsnitt liknar ett U, därav namnet.