KKR & VKR

konstruktionsrorKKR - Kallformade Konstruktions Rör har ett kvadratiskt eller rektangulärt format.

För att det inte ska bli sprickbildningar i rören är hörnradien större än exempelvis VKR.


VKR -  Varmformade Konstruktions Rör som likt KKR har ett kvadratiskt eller rektangulärt format.

Rören tillverkas utefter två metoder, varmformade alternativt så används kallformade rör som eftervärms.